EHRC 2011/61, EHRM 19-10-2010, , 18774/09 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Geen wezenlijk nadeel, Boete, Hoogte bedrag, Puntaftrek rijbewijs

Samenvatting

Verzoeker heeft de maximumsnelheid met zijn auto overschreden. Met inachtneming van de marge die geldt voor de vaststelling van de snelheid reed hij 51 kilometer per uur in een gebied waar 50 kilometer per uur mag worden gereden. Hij kreeg een boete van 150 euro opgelegd en er werd één punt van zijn rijbewijs afgetrokken. De juridische kosten bedroegen 22 euro. Voor het Hof klaagt hij over een schending van het recht op een…

Verder lezen
Terug naar overzicht