EHRC 2011/77, EHRM 14-12-2010, , 24880/05 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Geen wezenlijk nadeel, Recht op een eerlijk proces

Samenvatting

Verzoeker startte een civiele procedure over de nakoming van een koopovereenkomst. Zijn zaak werd in eerste en tweede aanleg afgewezen. De Hoge Raad verklaarde zijn beroep niet-ontvankelijk omdat dit betrekking had op feitelijke kwesties en geen belangrijke rechtsvragen in de zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opriep. Vervolgens stelde hij beroep in bij het Constitutionele Hof. De aan dit beroep voorafgaande drie rechterlijke instanties dienden hun opmerkingen in bij het Constitutionele Hof, …

Verder lezen
Terug naar overzicht