EHRC 2012/102, EHRM 07-02-2012, , 20134/05 (met annotatie van mr. G.K. Schoep)

Inhoudsindicatie

Cumulatie van straffen, Samenloop van strafbare feiten, Verbod van terugwerkende kracht

Samenvatting

Klager wordt op 31 mei 2000 in eerste aanleg wegens oplichting, in het kader van een grootschalig en langdurig piramidespel, veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van vijf jaar. Bij de hoogte van de straf wordt uitgegaan van één voortgezette handeling, beginnend in 1994 en eindigend op 23 januari 1997. De rechtbank baseert zich voor dat oordeel op een arrest van het toenmalige Hof van Cassatie uit 1998. Op 15 september…

Verder lezen
Terug naar overzicht