EHRC 2012/103, EHRM 14-02-2012, , 31965/07

Inhoudsindicatie

Privéleven, Veiligheid, LNG-installatie en -transport, Positieve verplichtingen, Procedurele zorgvuldigheid, Toegang tot informatie

Samenvatting

Hardy en Maile zijn leden van een belangenbehartigingsvereniging van omwonenden van het havengebied Milford Haven. In 2002 vroeg Petroplus vergunningen aan om in deze haven een terminal (de ‘Dragon site’) aan te leggen voor vloeibaar aardgas (liquified natural gas, LNG). In dit verband zijn uitgebreide procedures doorlopen en onderzoeken verricht naar de veiligheid, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Pembrokeshire County Council…

Verder lezen
Terug naar overzicht