EHRC 2012/57, EHRM 15-12-2011, , 28198/09 (met annotatie van prof. mr. G.P.M.F. Mols)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Publicatie van deskundigenbericht met commentaar advocaat, Vervolging wegens uitlekken van proceduregeheim

Samenvatting

De Franse advocate Mor staat enkele slachtoffers bij die getroffen zijn door ernstige gevolgen, waaronder de dood, van een vaccin tegen hepatitis B. De civiele partij wordt in het bezit gesteld van een deskundigenrapport maar tegelijkertijd komt dit rapport door onbekende oorzaak in handen van de pers. Journalisten wijden er uitvoerige beschouwingen aan want het gaat om een zaak die rechtstreeks de volksgezondheid raakt terwijl naar het zich laat…

Verder lezen
Terug naar overzicht