EHRC 2013/170, EHRM 14-05-2013, , 66529/11 (met annotatie van mr. A.E.M. Leijten)

Inhoudsindicatie

Recht op eigendom, Ontslagvergoeding ambtenaar, Belastingtarief van 98%, Eigendomsbegrip, Geen proportionele maatregel vanwege excessieve en individuele last

Samenvatting

In 2011 werd klaagster, na meer dan 30 jaar als ambtenaar op een ministerie te hebben gewerkt, ontslagen. Haar ontslag was onderdeel van een golf van ontslagen binnen het gehele Hongaarse ambtenarenapparaat. Bij ontslag had klaagster recht op twee maanden salaris zonder nog door te hoeven werken, plus een vergoeding ter hoogte van acht maanden salaris. Deze uitkeringen werden vervolgens met 98…

Verder lezen
Terug naar overzicht