EHRC 2013/208, EHRM 02-05-2013, , 25498/08 (met annotatie van A.M.L. Jansen)

Inhoudsindicatie

Toegang tot de rechter, Redelijke termijn

Samenvatting

Klager Kristiansen dient op 30 november 1990 een patent (octrooi) aan voor een uitvinding op het terrein van voortstuwing van luchtvaartuigen en zeevaartuigen. De ter zake bevoegde instantie is het NIPO (Norwegian Industrial Property Office), een onder het ministerie van Handel en Industrie ressorterend overheidsorgaan. Op 21 maart 1991 geeft het NIPO in een voorlopige opinie aan dat het verzoek in zijn huidige vorm niet voor patentering in aanmerking komt, omdat de vinding geen concrete…

Verder lezen
Terug naar overzicht