EHRC 2013/53, HvJ EU 19-12-2012, , C-364/11 (met annotatie van dr. C.W. Wouters)

Inhoudsindicatie

Uitsluiting van vluchtelingenstatus, Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, Art. 1D Vluchtelingenverdrag

Samenvatting

De zaak betreft drie staatloze Palestijnen wier verzoeken om toekenning van de vluchtelingenstatus in Hongarije zijn afgewezen op grond van art. 12, eerste lid, onder a van de EU Kwalificatie Richtlijn, nu zij onder art. 1D van het Vluchtelingenverdrag vallen en aldus bescherming of bijstand genieten van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, in dit geval het United Nations Relief and…

Verder lezen
Terug naar overzicht