EHRC 2015/112, EHRM 03-02-2015, , 63469/09

Inhoudsindicatie

Verbod onmenselijke of vernederende behandeling, Dublinverordening, Overdracht Italië

Samenvatting

Klager is een Somalische vluchteling die via Lampedusa de EU is binnengekomen en van daaruit is doorgereisd naar Nederland, waar hij asiel heeft aangevraagd. De asielaanvraag is afgewezen, waartegen klager (onsuccesvol) beroep heeft ingesteld, maar uiteindelijk geen hoger beroep. De klager is op enig moment teruggezonden naar Italië voor verdere behandeling van zijn asielaanvraag. Klager dient een klacht in bij het EHRM en stelt dat zijn terugzending naar Italië in strijd is…

Verder lezen
Terug naar overzicht