EHRC 2017/159, EHRM 20-06-2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0620JUD004128216, 41282/16

Inhoudsindicatie

Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling, Verbod van slavernij en dwangarbeid, Ongeloofwaardig asielrelaas

Samenvatting

Klager is een vluchteling uit Eritrea die in Zwitserland asiel heeft aangevraagd. Hij heeft gesteld dat hij een deserteur is en dat hij illegaal uit Eritrea is gevlucht, waardoor hij bij terugkeer heeft te vrezen voor zijn veiligheid. De nationale autoriteiten hebben hem drie keer gehoord en zijn relaas als onvoldoende overtuigend aangemerkt, waarna vervolgens zijn uitzetting is bevolen. Het EHRM stelt voorop dat de mensenrechtensituatie in Eritrea momenteel buitengewoon…