Erfrechtelijke makingen op de grens van oud en nieuw recht (2000.41.2362)


Als de erflater in een uiterste wil heeft bepaald dat aan meerdere erfrechtelijke verkrijgers tezamen ieder voor een bepaald deel het vermaakte toekomt, vindt volgens huidig recht geen aanwas plaats als een van de verkrijgers bij overlijden van de erflater ontbreekt. In een dergelijke casus is er in het nieuwe erfrecht wel sprake van aanwas. Zie daarvoor art. 4:1049 lid 2 respectievelijk art. 4.3.1.10. Volgens de ‘uitlegbepaling’ - art. 4.3.1.8 - dient een…

Verder lezen