Executiegeschil verstekvonnis. Ontbreken belangenafweging is geen juridische misslag


Eiser is op vordering van Stichting Wonen Zuid veroordeeld tot ontruiming van een woning met garage. Eiser vordert schorsing van de executie van het vonnis. Hij stelt dat sprake is van een juridische en/of feitelijke misslag. De kantonrechter in kort geding is van oordeel dat, voor zover eiser stelt dat in het vonnis geen of onvoldoende blijk is gegeven van een belangenafweging inzake de ontruiming, daarmee nog niet sprake is van een juridische misslag.

Eiser stelt dat er sprake is van een misslag, omdat zijn vorm…

Verder lezen
Terug naar overzicht