Faillissementsaanvraag op grond van betwiste vordering niet toegestaan


X dient een verzoekschrift in om Y failliet te laten verklaren. Aanleiding hiervoor is de levering van een partij ijzererts op grond van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst. In plaats van een gerechtelijke procedure te starten heeft X uit kostenoogpunt en om redenen van efficiency gekozen voor het indienen van een faillissementsrekest. De rechtbank wijst het faillissementsverzoek van X af vanwege een onvoldoende vaststaande vordering van X op Y.

Achtergrond
X verzoekt het faillissement van Y vanwege een opeisbare vordering op Y van € 179.906,37. Daarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht