Fiscale knelpunten bij de APV (2012.24.3001)


Per 1 januari 2010 worden ‘afgezonderde particuliere vermogens’ (APV) voor de schenk- en erfbelasting als fiscaal transparant aangemerkt. Een APV is een afgezonderd vermogen waarmee vooral een particulier belang wordt gediend (art. 2.14a lid 2 Wet IB 2001). Het gaat hierbij om vermogen dat bijvoorbeeld is ingebracht in een trust of een Antilliaanse SPF etc. De fiscale transparantie wordt gerealiseerd door een aantal wettelijke ficties. Het afzonderen van vermogensbestanddelen in een APV vormt geen schenking van de inbrenger, maar blijft toegerekend aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht