Fiscale uitleg legaat aan kleinkinderen ter grootte successievrijstelling (2009.44.3002)


De auteur bespreekt de uitspraak van rechtbank Haarlem betreffende de (fiscale) uitleg van een testamentaire bepaling (Notafax 2009, nr. 147). In casu had oma in haar testament aan alle kleinkinderen een bedrag in contanten gelegateerd ‘ter grootte van het ten tijde van mijn overlijden vrijgestelde bedrag conform het bepaalde in art. 32, lid 1, sub 6e SW (destijds (€ 10.000).' Binnen 180 dagen vóór haar overlijden hadden oma, samen met opa, tevens een bedrag van € 2.600…

Verder lezen
Terug naar overzicht