Flexibiliteit bij estate planning in het huwelijksvermogensrecht (2002.20.2127)


De auteur behandelt het aspect flexibiliteit in de mogelijkheden in erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor de estateplanner. Estate planning in het erfrecht vindt plaats middels testamenten die in beginsel op ieder gewenst moment kunnen worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden of wensen van de testateur. Estate planning kan ook een rol spelen in het huwelijksvermogensrecht en bij schenking. In beide gevallen is het contractenrecht aan de orde. Aangezien daarbij meer dan één partij is betrokken is de flexibiliteit meer beperkt.

De auteur wijst op de speelruimte die echtgenoten, mits in gezamenlijk…

Verder lezen