Géén legalisering overbouw wegens grove schuld ex artikel 5:54 lid 3 BW


X heeft een kantoor aan haar woning gebouwd. Een deel van de aanbouw (15 m2) staat op het perceel van Y. Naar aanleiding hiervan vordert X op de voet van artikel 5:54 BW dat aan X een erfdienstbaarheid wordt verleend tot handhaving van de bestaande toestand.

Anders dan de Rechtbank wijst het Hof de vordering af omdat sprake is van grove schuld.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad onder meer dat sprake is van grove schuld van X in de zin van artikel 5:54 lid…

Verder lezen