Geen recht op vervroegde afschrijving VAMIL


Samenvatting

Belanghebbende, een autoherstelbedrijf, heeft in 2000 geïnvesteerd in een tweetal spuitcabines. Senter heeft geconcludeerd dat de spuitcabines niet voldeden aan de Milieulijst 2000, omdat de spuitcabines niet uitsluitend worden gebruikt voor het opbrengen van waterafdunbare verf. De inspecteur heeft de door belanghebbende geclaimde VAMIL-afschrijving en energie-investeringsaftrek gecorrigeerd. Tussen partijen staat vast dat de spuitcabines naar de letterlijke tekst van code 2036 van de Milieulijst niet kwalificeren voor de willekeurige afschrijving. De stelling van belanghebbende dat code 2036 naar zijn strekking en naar redelijkheid moet worden uitgelegd, wordt door het hof verworpen. Met de lijst is beoogd een gedetailleerde en exacte omschrijving te geven van de bedrijfsmiddelen waarvoor de VAMIL-faciliteit wordt verstrekt.

Het beroep van belanghebbende op de meerderheidsregel faalt: in 21 gelijke gevallen is 8 keer een positief besluit en 13 keer een afwijzend besluit gegeven.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht