Geen schending zorgplicht bank bij opzegging kredietrelatie met vennoten van VOF


De bank zegt een met vennoten van een VOF overeengekomen financieringsovereenkomst op, nu de vennoten niet aan hun verplichtingen voldoen. De rechtbank oordeelt dat de bank hiertoe bevoegd was. Zij heeft niet onzorgvuldig jegens de vennoten gehandeld. Het staat de bank vrij om al dan niet in te stemmen met een voorstel tot minnelijke regeling. Noch de wet, noch de aard van de zaak verzet zich tegen de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, ook al leidt dit mogelijk tot het faillissement van de vennoten.

Achtergrond
Rabobank gaat met…

Verder lezen
Terug naar overzicht