GJ 2006/34, No 02-02-2006, , 2006/034

Inhoudsindicatie

Benoeming voorzitter van het CTG door Minister VWS, Voorgesprek De Grave, Vooringenomenheid, Aanbeveling tot gedragscode sollicitatieprocedure

Samenvatting

Verzoekster heeft gesolliciteerd naar de functie van voorzitter van het CTG maar werd niet uitgenodigd voor een gesprek. Na de benoeming van de heer De Grave tot voorzitter heeft verzoekster bij de minister geklaagd dat zij geen reële kans heeft gekregen de functie van voorzitter van het CTG te verkrijgen. Verzoekster heeft hiertoe onder meer aangevoerd dat het niet juist is dat de minister een voorgesprek heeft gehad met de heer De…

Verder lezen
Terug naar overzicht