GJ 2007/108, HvJ EG 19-04-2007, , C-444/05

Inhoudsindicatie

Vergoeding ziektekosten particuliere instelling in buitenland, Vrij verkeer van diensten

Samenvatting

Achterliggend geschil betreft de weigering van de Griekse zorgverzekeraar van Stamatelakis om de kosten voor ziekenhuisbehandeling in het Verenigd Koninkrijk te vergoeden. Aan het Hof van Justitie wordt de prejudiciële vraag voorgelegd of een wettelijke regeling van een lidstaat, die elke vergoeding door een nationaal sociaal zekerheidsorgaan van de kosten voor ziekenhuisbehandeling van haar verzekerden in particuliere instellingen voor gezondheidszorg die in een andere lidstaat zijn gevestigd uitsluit, met uitzondering van de uitgaven die verband houden met de verzorging…

Verder lezen
Terug naar overzicht