GJ 2010/102, Regionaal Tuchtcollege Groningen 15-06-2010, YG0406, T2009/04

Inhoudsindicatie

Tandarts, Behandelmateriaal, Toestemmingvereiste, Strijd goed hulpverlenerschap, Professionele standaard, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster was in behandeling bij verweerder, een tandarts, voor een zwak ondergebit. Door een kaakchirurg zouden implantaten en een vaste brug worden geplaatst. Klaagster heeft daarbij gemeld dat zij om levensbeschouwelijke redenen geen implantaten wenste in verband met het gebruik van gezondheidsonvriendelijke materialen. Verweerder heeft klaagster een begroting doen toekomen met opgave van tandtechniek, onder vermelding van merk en type. Uit de nota die klaagster toegezonden kreeg na de…

Verder lezen
Terug naar overzicht