GJ 2010/109, Geschillencommissie Zorgverzekeringen 09-06-2010, , 2008.01273

Inhoudsindicatie

Verzekerde prestatie, Stand van de wetenschap en praktijk, Redelijkheid en billijkheid, Toewijzing vordering

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of een tweede, in België geplaatst, cochleair implantaat een behandeling is die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en derhalve een verzekerde prestatie is. De commissie oordeelt, op grond van een onderzoek door het CVZ, dat dit niet het geval is en dat dit alleen anders is als dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht