GJ 2010/132, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 02-09-2010, YG0563, C2009/111

Inhoudsindicatie

Tandarts, Inschrijving als arts, Niet-ontvankelijk, Intrekking beroep, Klacht alsnog ongegrond

Samenvatting

Het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam heeft de klacht tegen verweerder niet ontvankelijk verklaard omdat hij ten tijde van het verweten handelen niet ingeschreven stond als tandarts. Klager heeft in minnelijk overleg met verweerder het beroep tegen deze beslissing en de klacht ingetrokken. Het Centraal Tuchtcollege overweegt dat verweerder ten tijde van het handelen niet ingeschreven stond als tandarts maar wel als arts. Het College zet in het belang van de rechtszekerheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht