GJ 2010/138, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 21-10-2010, YG0604, 137/2008

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Klachtenbehandeling

Samenvatting

Klager bezocht wegens zijn ziekmelding het verzuimspreekuur bij een basisarts, werkzaam onder supervisie van verweerder, een bedrijfsarts. De arts was van oordeel dat klager herstellende was en gaf het advies tot re-integratie, te beginnen met 50% in aangepast werk. Klager heeft daarop een klacht ingediend tegen het advies, in behandeling genomen door verweerder die verantwoordelijk was voor de afhandeling van klachten van cliënten. Klager verwijt verweerder dat hij verantwoordelijk was voor het handelen van de basisarts en…

Verder lezen
Terug naar overzicht