GJ 2011/107, Rechtbank Leeuwarden 08-06-2011, BQ7902, 112142/KG ZA 11-122

Inhoudsindicatie

Huisarts, Vordering tot inzage medisch dossier van overleden patiënt, Belangenafweging, Inbreuk op geheimhoudingsplicht niet gerechtvaardigd, Geen aanwijzingen voor toestemming overledene, Vordering afgewezen

Samenvatting

Gedaagde is huisarts van een patiënt die overleden is aan de gevolgen van kanker. De advocaat van de nabestaanden (eisers in kort geding), vordert een afschrift van het volledige medische dossier van de overledene. De voorzieningenrechter overweegt dat het belang van de geheimhouding van medische patiëntgegevens van zodanig gewicht is dat daarop slechts inbreuk kan worden gemaakt indien er…

Verder lezen
Terug naar overzicht