GJ 2011/110, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 24-05-2011, YG1298, C2010.151 (met annotatie van R.P. de Roode)

Inhoudsindicatie

Huisarts, Gezag ouders, Informatieverstrekking, Inzage dossier, Toestemming ouders, Conflicterende verplichtingen, Goed hulpverlenerschap, Belang kind

Samenvatting

Klager is gescheiden van de moeder van zijn kinderen en is bij de huisarts, verweerder, geweest om informatie over de kinderen te verkrijgen. Klager acht de verstrekte informatie onvoldoende en verweerder heeft hem geweigerd het dossier af te geven. Het Regionaal Tuchtcollege (RTG) te Den Haag heeft de klacht afgewezen omdat de verwachting van klager dat de arts op ieder moment informatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht