GJ 2011/131, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 02-08-2011, YG1258, 2010-190

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Beoordeling burn-out-klachten, Geen gericht onderzoek, Algemene gezondheidstoestand, Onjuiste taakopvatting, Berisping

Samenvatting

Klaagster is na ziekmelding bij haar werkgever in verband met burn-out-klachten opgeroepen bij de arbodienst voor het spreekuur van verweerder, bedrijfsarts. Na onderzoek concludeerde verweerder dat klaagster niets mankeerde. Na verzoek om een deskundigenoordeel achtte het UWV klaagster volledig arbeidsongeschikt. Nadien heeft nog een aantal maal onderzoek door verweerder plaatsgevonden naar haar klachten. Klaagster verwijt verweerder dat hij de klachten niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht