GJ 2011/146, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 01-09-2011, YG1388, C2011.012

Inhoudsindicatie

Huisarts, Beëindiging behandelingsovereenkomst, Verstandhouding partner, Onzorgvuldige opzegging, Klacht deels gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

In hoger beroep zijn drie klachten aan de orde: de huisarts heeft de behandelingsovereenkomst met klaagster opgezegd zonder gewichtige redenen en hij is bij die opzegging onzorgvuldig te werk gegaan. Tot slot heeft de arts onzorgvuldig gehandeld door met klaagster in gesprek te gaan over hulp en begeleiding in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden terwijl er op dat moment kennelijk al veel irritatie bestond ten opzichte van partner van…

Verder lezen
Terug naar overzicht