GJ 2011/30, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 18-01-2011, YG0849, 2010/075

Inhoudsindicatie

Huisarts, Verzoek euthanasie, Mogelijkheid palliatieve sedatie, Afwachtende houding, Onzekerheid vervulling stervenswens, Voorbereiding, Communicatie, Zorgplicht goed hulpverlener, Summiere aantekening dossier, Ernstig tekort geschoten, Berisping

Samenvatting

Patiënte, klaagsters zus, heeft met haar huisarts, verweerder, haar wens voor euthanasie besproken. Verweerder heeft zich bereid verklaard mee te willen werken. Een aantal weken later verzoekt klaagster, op verzoek van de patiënte, verweerder de euthanasieprocedure in gang te zetten. In een huisbezoek is een en ander besproken…

Verder lezen
Terug naar overzicht