GJ 2011/31, Regionaal Tuchtcollege Groningen 18-01-2011, YG0852, VP2009/04, VP2009/05

Inhoudsindicatie

Verpleegkundig handelen, Niet opvolgen instructies arts, Handelingen op eigen initiatief verpleegkundige, Eigen verantwoordelijkheid op eigen deskundigheidsgebied, Samenwerking en communicatie arts en verpleegkundige, Geen tuchtrechtelijk verwijt, Klacht ongegrond

Samenvatting

Klager, arts, verwijt verweersters, verpleegkundigen, dat zij na binnenkomst van patiënte op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) niet hebben gehandeld volgens instructies van klager. Klager verdacht patiënte van een cerebro vasculair accident (cva) en meent dat zijn verzoek om een CT-scan van patiënte te laten maken…

Verder lezen
Terug naar overzicht