GJ 2011/50, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 03-02-2011, YG0896, C2009.232

Inhoudsindicatie

Kinderarts, Taakopvatting na verwijzing, Actievere rol, Aanwijzen hoofdbehandelaar, Te beperkte beroepsopvatting, Informatieverstrekking, Informatieoverdracht collegae, Waarschuwing

Samenvatting

Bij de zoon van klager is door een kaakchirurg fibreuze dysplasie (FD) geconstateerd met haarden bij de linkerkaak en de ogen. De uitslag is telefonisch aan de ouders doorgegeven waarop de zoon is doorverwezen naar een kinderarts, verweerder, om FD in de rest van het lichaam uit te sluiten. In dit onderzoek zijn geen haarden buiten het hoofd aangetroffen. Verweerder heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht