GJ 2011/51, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 02-02-2011, YG0891, 1020

Inhoudsindicatie

Huisarts, Kindermishandeling, AMK, Meldcode kindermishandeling, Stappenplan, Informeren ouders, Waarschuwing

Samenvatting

Verweerster is huisarts van klagers. Op verzoek van het Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) heeft zij telefonisch gemeld dat klager in haar praktijk agressief gedrag heeft vertoond. Van deze informatieverstrekking heeft zij enige dagen later klager op de hoogte gebracht. Toen klager enige maanden later voor de tweede keer agressief verdrag vertoonde in de praktijk van verweerster, heeft zij dit ook bij het AMK gemeld. Dit heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht