GJ 2011/6, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 02-11-2010, YG0627, 09108a

Inhoudsindicatie

Internist, Risico’s behandeling, Toestemmingsvereiste medische wetenschappelijk onderzoek, Klacht deels gegrond, Geen maatregel

Samenvatting

Klager heeft vanaf 1995 last van hypertensie en is hiervoor onder behandeling. Als gevolg hiervan wordt de diagnose nierarteriestenose gesteld. De internist biedt een diagnostische nierangiografie aan ter behandeling. Klager heeft een folder ontvangen over nierangiografie en de arts heeft hem gevraagd of hij mee wilde werken aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor moest klager een toestemmingsverklaring ondertekenen. De volgende dag heeft het aanvullende onderzoek plaatsgevonden. Daarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht