GJ 2011/88, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 12-05-2011, YG1103, C2010/101

Inhoudsindicatie

Klacht student geneeskunde, Psychiater, Stagebegeleider, Schending beroepsgeheim, Ontvankelijkheid, Belang van de individuele gezondheidszorg, Hoedanigheid van BIG-geregistreerd beroepsbeoefenaar, Vertrouwelijke informatie, Onvoldoende feitelijke grondslag verwijtbaarheid

Samenvatting

Een studente geneeskunde heeft een klacht ingediend tegen haar stagebegeleider, universitair docent en psychiater, wegens ernstige schending van het beroepsgeheim, met persoonlijke en beroepsmatige schade. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTC) Eindhoven acht de klacht ontvankelijk, aangezien het belang van de individuele gezondheidszorg in het geding is. Zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht