GJ 2011/89, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 15-03-2011, YG1083, 2009/354GZP

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Opstellen behandelplan, Behandelverslag, Informatie aan huisarts, Dossierplicht, Overweging ten overvloede, Waarschuwing

Samenvatting

Klager is driemaal bij verweerster op consult geweest. Na het derde consult heeft klager de behandeling beëindigd. Verweerster heeft daarna een verslag van de behandeling aan de huisarts van klager gestuurd. De klacht is onder meer dat verweerster na drie behandelingen nog geen behandelplan had opgesteld en zonder overleg het behandelverslag, met daarin een vergaande diagnose, aan de huisarts heeft gestuurd. Het College oordeelt dat uiterlijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht