GJ 2011/91, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 22-03-2011, YG1111, 2009/282Ap

Inhoudsindicatie

Apotheker, Verstrekking gegevens aan derden zonder toestemming, Patiëntgegevens onbedoeld raadpleegbaar door aanpassing in sofwaresysteem, Geen waarborgen getroffen ter voorkoming van prijsgeven gegevens, Waarschuwing

Samenvatting

Klager heeft aan verweerster (apotheker) laten weten dat zijn gegevens niet zonder zijn toestemming aan derden mochten worden verstrekt. Om dit te bereiken heeft de apotheker de status van klager in het softwaresysteem geblokkeerd. De apotheker heeft, ter voorbereiding van een mogelijke komst van een landelijke EPD, het patiëntenbestand opgeschoond. Daarbij is de blokkade – onbedoeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht