GJ 2012/109, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 29-05-2012, YG2057, 2011-108

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Consultatiebureau, Inenting kind, Verwisseling toediening vaccins, Verificatie gevolgen bij RIVM, Voortvarend optreden na ontdekken fout, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster, moeder van dochter van negen weken, verwijt consultatiebureau verpleegkundige het niet uitvoeren van dubbele controle en onvoldoende alertheid bij vaccinatie waardoor onjuist vaccin is toegediend en dochter ander vaccin is onthouden. College merkt op dat vaccinatieprotocollen in casu geen dubbele controle voorschrijven. Verpleegkundige erkent onvoldoende alertheid. College rekent haar deze onachtzaamheid aan. Verpleegkundige heeft direct na ontdekking bij RIVM…

Verder lezen
Terug naar overzicht