GJ 2012/111, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 19-06-2012, YG2141, 2011-069a

Inhoudsindicatie

Chirurg, Hoofdbehandelaar, Verantwoordelijkheid specialist eigen verrichtingen, Geen vermelding hartfalen in medisch dossier, Medicijngebruik, Onduidelijkheid afspraken met patiënte, Verslaglegging summier en onoverzichtelijk, Klacht deels gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster verwijt de arts dat hij patiënte onnodig lang een korset heeft laten aanmeten, dat de arts patiënte het medicijn Oxycontin vijf jaar heeft laten gebruiken zonder nacontrole dan wel -behandeling, alsmede dat in het medische dossier van patiënte ten onrechte staat vermeld dat zij last zou hebben van hartfalen. Het College oordeelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht