GJ 2012/113, Regionaal Tuchtcollege Groningen 05-06-2012, YG2067, G2011/63

Inhoudsindicatie

Chirurg, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Onbetamelijk gedrag, Ontkenning seksuele relatie niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, Gebruik niet-authentiek document, Bedreiging, Zonder noodzaak raadpleging psychiatrisch dossier, Klacht deels gegrond, Ernstige schending professionele normen, Voorwaardelijke schorsing inschrijving BIG-register

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerder zich jegens klaagster aan seksueel grensoverschrijdend gedrag schuldig te hebben gemaakt. Voorts verwijt klaagster verweerder zich tijdens de procedure voor de Klachtencommissie van het ziekenhuis onbetamelijk te hebben gedragen, door de ontkenning van een seksuele relatie en door het willen…

Verder lezen
Terug naar overzicht