GJ 2012/124, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 19-07-2012, YG2236, 2012-072

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Herhaald onderzoek IGZ, Bevel stoppen, Proportionaliteit, Bejegening, Dossiervorming, Diagnostiek, Behandelplan, Professionele standaard, Eerder opgelegde maatregel, Zwaarste maatregel, Doorhaling inschrijving, Schorsing met onmiddellijke ingang

Samenvatting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft na onderzoek naar het functioneren van verweerder, een GZ-psycholoog, waarna een bevel tot stoppen van werkzaamheden is afgegeven. Aan de klacht van IGZ ligt onprofessioneel gedrag door verweerder ten grondslag. Verweerder acht het bevel disproportioneel en is van mening…

Verder lezen
Terug naar overzicht