GJ 2012/22, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 17-01-2012, YG1710, C2011.041

Inhoudsindicatie

Huisarts, AMK-melding, Informatieverstrekking zonder toestemming ouder, Onvoldoende inspanningen om toestemming te verkrijgen, Informatie onvoldoende feitelijk, Waarschuwing

Samenvatting

Naar aanleiding van een AMK-melding verschaft huisarts inlichtingen over moeder (klaagster) zonder dat hiervoor toestemming is verkregen. Huisarts heeft geprobeerd moeder telefonisch te bereiken zonder resultaat. Anders dan het Regionaal Tuchtcollege wordt geoordeeld dat huisarts onvoldoende heeft gedaan om in contact te komen met moeder om toestemming te kunnen vragen. Een huisbezoek of een opvraag van een telefoonnummer via…

Verder lezen
Terug naar overzicht