GJ 2012/25, Regionaal Tuchtcollege Groningen 06-12-2011, YG1575, VP2010/13

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Bevalling, Bewaking kind, Communicatie en signalering, Verslaglegging, Klacht deels gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

De klacht betreft de zorgverlening van een verpleegkundige aan klaagster en haar ongeboren kind. Het Regionaal Tuchtcollege Groningen stelt vast dat sprake was van een inadequate foetale bewaking en dat verweerster zelf eerder initiatief had moeten nemen om deze onveilige situatie voor het kind te doorbreken. Voorts heeft verweerster zich als zorgprofessional te passief in de communicatie en signalering opgesteld. Van een verpleegkundige mag gebaseerd op de eigen professionele…

Verder lezen
Terug naar overzicht