GJ 2012/28, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 08-12-2011, YG1583, 134/2010

Inhoudsindicatie

Chirurg, Informatie overdracht, Operateur supervisor, arts-assistent, Discrepantie tussen en routing PA-uitslagen, Zorg gefragmenteerd, Klacht ongegrond

Samenvatting

Klaagsters, dochters van patiënte, verwijten verweerder, chirurg, preoperatief: colonscopie nagelaten, niet aankondigen arts-assistent operateur; peroperatief: ten onrechte geïnkte tumor niet verwijderd; postoperatief: discrepantie tussen Patholoog-Anatoom-uitslagen niet onderkend, gebrek aan informatie over discrepantie, onvoldoende voortvarend optreden. Preoperatief faalt klacht: conform deskundige-oordeel juiste afweging om…

Verder lezen
Terug naar overzicht