GJ 2012/45, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 24-01-2012, YG1727, 2010/349T

Inhoudsindicatie

Tandarts, Beëindiging behandelingsovereenkomst, Gewichtige reden, Aandringen wijziging gedrag, Terughoudendheid, Reden opzegging, Waarschuwing

Samenvatting

Klager en verweerder hebben een geneeskundige behandelingsovereenkomst strekkende tot het verlenen van tandheelkundige zorg. In een telefoongesprek heeft verweerder te kennen gegeven de behandelingsovereenkomst te beëindigen. Het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam (RTG) oordeelt dat een hulpverlener terughoudend moet omgaan met de mogelijkheid tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De hulpverlener zal herhaaldelijk op wijziging van het gedrag van de patiënt moeten aandringen en hem moeten waarschuwen…

Verder lezen
Terug naar overzicht