GJ 2012/46, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 06-03-2012, YG1831, 2011-042

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Arbeidsongeschiktheid, Overwerk, Onafhankelijkheid, Dossiervorming, Berisping

Samenvatting

Klaagster bezocht wegens arbeidsongeschiktheid het spreekuur van verweerder, bedrijfsarts. Hij heeft het arbeidsongeschiktheidspercentage van klaagster op 99% gesteld. Kort hierna is klaagster volledig arbeidsgeschikt verklaard. De klacht betreft informatieverstrekking aan de werkgever en het verwijt dat verweerder zich niet als een onafhankelijk arts heeft opgesteld en haar niet goed heeft bejegend. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ’s-Gravenhage (RTG) acht de klachten aangaande de medische informatie ongegrond. …

Verder lezen
Terug naar overzicht