GJ 2012/63, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-04-2012, YG1903, C2010.328

Inhoudsindicatie

Psychotherapeut, Onjuiste diagnosestelling, Diagnose op onvoldoende gronden gesteld, Verslaglegging en diagnostiek onder de maat, Onprofessioneel gedrag, Niet informeren patiënt en verwijzer over diagnose, Verkeerde behandelmethoden onbekwaam en onjuist toegepast, Onoverzichtelijk behandeltraject, Beroep verworpen, Doorhaling inschrijving BIG-register

Samenvatting

Klaagster verwijt haar psychotherapeut, appellant, tekortkoming in behandeling door onjuiste diagnosestelling, het niet meedelen van de diagnose, onprofessioneel gedrag, angst aanjagen door bedreigende houding en verbale agressie. Met het Regionaal Tuchtcollege (’s-Gravenhage) oordeelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht