GJ 2012/66, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 03-04-2012, YG1888, 2011/087P

Inhoudsindicatie

Psychotherapeut, Onzorgvuldige verstrekking medische gegevens aan huisarts, Meer informatie verstrekt dan noodzakelijk, Waarschuwing

Samenvatting

Klager, patiënt, verwijt verweerder, psychotherapeut, zijn huisarts onzorgvuldig te hebben geïnformeerd, schending privacy, onnodige vermelding privé-informatie over partner, onjuist vermelde diagnose. Uit instemming patiënt (klager) met verwijzing mag worden afgeleid dat patiënt toestemt met medische gegevensuitwisseling tussen verwijzend arts (huisarts) en geconsulteerde hulpverlener (psychotherapeut), mits niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk voor behandeling die na verwijzing (…

Verder lezen
Terug naar overzicht