GJ 2012/84, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 15-05-2012, YG2030, C2011.033

Inhoudsindicatie

Psychiater en psychotherapeut, Onvoldoende professionele distantie, Verstrekking financiële middelen, Laten verrichten administratieve werkzaamheden, Inzage in persoonsgegevens, Weigering afgifte medisch dossier, Onprofessioneel handelen, Klacht grotendeels gegrond, Geen eerdere tuchtrechtelijke veroordeling, Berisping

Samenvatting

Verweerster is in beroep gekomen van het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege dat de tegen haar ingediende klacht grotendeels gegrond is en van de aan haar opgelegde maatregel van schorsing van de inschrijving in het register van psychotherapeuten voor de duur van twee maanden. Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat verweerster…

Verder lezen
Terug naar overzicht