GJ 2012/88, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 08-05-2012, YG2010, 2011-174 (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Huisarts, Informatieverstrekking aan AMK, Schending geheimhoudingsplicht, Toestemmingsvereiste, Noodzakelijkheidseis, Eigen afweging arts, Subsidiariteit- en proportionaliteitbeginsel, Waarschuwing

Samenvatting

Op verzoek van AMK heeft huisarts telefonisch informatie verstrekt over dochter van klaagster alsmede over klaagster zelf. Huisarts wordt schending van geheimhoudingsplicht verweten. Huisarts heeft nagelaten nadrukkelijk te verifiëren of de gegeven toestemming toereikend was om uitvoerige informatie over klaagster te mogen verstrekken. Daarnaast was er geen reden voor urgentie. Huisarts had derhalve moeten onderzoeken of de noodzaak bestond om een uitzondering…

Verder lezen
Terug naar overzicht